W szkole filmowej Warszawa można zgłębićAMA FILM ACADEMY to szczególna szkoła filmowa dająca wiele możliwości w różnych dziedzinach branży kinemetograficznej. Powołali ją do życia doświadczeni filmowcy. Nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach. Szkołę filmową Warszawa założył Piotr Lenar. Wykładał na różnych uczelniach filmowych w kraju i za granicą. W szkole wykładają uznani i aktywni w zawodzie twórcy filmu. Wśród wykładowców AMAFILM ACADEMY znajdują się reżyserzy, aktorzy, operatorzy i scenarzyści, również scenografowie, dźwiękowcy, technicy filmowi, asystenci filmowi, technolodzy i technicy oraz fachowcy od teorii filmu.

W szkole filmowej Warszawa można zgłębić wiedzę i umiejętności na temat sztuki reżyserskiej, produkcji filmu, gry aktorskiej, realizacji dźwięku i obrazu, sztuki operatorskiej, dziennikarstwa multimedialnego i postprodukcji. Szkoła filmowa od zarania swojej działalności wierna jest pierwotnemu założeniu – szerokiego otwarcia na oczekiwania swoich słuchaczy. W szkole filmowej Warszawa można kształcić się na określonym kierunku, http://amafilmacademy.pl/szkola-filmowa-ama-warszawa/ np. reżyseria, ale można także pobierać naukę na kilkudniowych zajęciach, jak warsztaty. Każda forma kształcenia przybliża uczestnikom tajniki sztuki filmowej. Podstawy teoretyczne i zajęcia praktyczne wyniesione ze szkoły filmowej Warszawa to cenny zasób wiedzy i umiejętności pomocny w zrealizowaniu się w branży filmowej.

Najnowsze artykuły:

Top